@Muuzii

Godina Jimmaa Aanaa Maannaatti inisheetiviin Misooma Muuzii haala gaariin Misoomaa jiraa. Muddee 30/2016 (WKGJ) Aanaa Maannaatti dinagdee Qonnaan bultoota keenya roga hundaan mirkanneessuuf inisheetiviwwaan mootummaa keenyan bocaman hojii irra oolchuuf…

  • Post last modified:January 10, 2024
Continue Reading@Muuzii

Godina Jimmaatti Duulli Sassaabbii Oomisha Midhaanii Rooba jalaa baraaruu qindeesuma Liigii Dargaggoota Godina Jimmaattin eegalameera.

Sadaasa 2/3/2016 Godina Jimmaa Aanaa Nadhii Gibeetti sassaabbiin midhaani humna Dargaggootaa hirmaachisee gaggeefama jiraachuu Itti gaafataman Liigii Dargaggoota Godina Jimmaa Obbo Yaasiin Mahamad himaniruu. Godina Jimmaatti duulli sassaabbii oomisha gahee…

  • Post last modified:November 12, 2023
Continue ReadingGodina Jimmaatti Duulli Sassaabbii Oomisha Midhaanii Rooba jalaa baraaruu qindeesuma Liigii Dargaggoota Godina Jimmaattin eegalameera.

Jimma Zone Communication

  ·  Jilli Dr Biqilaa Hurriisaa W/ra Paartii Badhaadhinaa Oromiyaatti I/G damee siyaasa fi Obbo Namarraa Bulii W/ra paartii Badhaadhinaa Oromiyaatti I/G damee Ijaarsaatiin durfamu Godina Jimmaa Aanaa Dedootti facaasaa qamadii…

  • Post last modified:October 25, 2023
Continue ReadingJimma Zone Communication