Fincaa’aan gibe nannoon isaa bosonaan kan haguugame ta’ee, hawwatuummaa olaanaa waan qabuuf lammiilee biyya keessaafi alaatiin baayyinaan kan daawwatamaa jiruudha.

  • Aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti argama
  • Finfinnee irraa Km 370 fagaatee argama
  • Magaalaa Jimmaa irraa Km 24 fagaattee argama